Strona główna | Mapa strony

Skupujemy Telefony Komórkowe

Robimy to tak d?ugo, ?e mo?esz mie? pewno?? rzetelno?ci naszych us?ug i ekspresowo przeprowadzonych transakcji. Najnowsze typy telefonów bez loga operatora sprzedasz u nas po najlepszej cenie na rynku.
Mo?esz szuka? innych komisów lecz jeste?my w stanie zawsze przebi? naszych konkurentów.
Telefony komórkowe to nasza pasja i praca w tej bran?y to dla nas okazja rozwijania naszych pasji
i zainteresowa?. Je?eli istnieje kto? komu mo?na zaufa? to jeste?my na szczycie tej listy

NIE CZEKAJ I NAWI?? WSPÓ?PRAC? - zadzwo?, napisz lub odwied? nas w Krakowie przy ulicy Starowi?lnej nr 69.

Czym ró?nimy si? od innych?

- Elastyczno?? - Ceny to rzecz do negocjacji - skontaktuj si? z nami,
- Profesjonalizm - wszystko co robimy, robimy w najwy?szych standardach jako?ci, a ka?dy Klient jest najwa?niejszy,
- Do?wiadczenie - dzia?amy od 2003 roku i nasi Klienci z regu?y zostaj? z nami na d?u?ej, bo wygrywaj?cego sk?adu si? nie zmienia.

Wszystkich potencjalnych kontrahentów zapraszamy do zapoznania si? z naszym regulaminem wysy?ki telefonów.

Skupujemy telefony w: Kraków, Poznań, Wrocław, Warszawa, Kielce, Gdańsk, Lublin, Toruń, Zielona Góra, Bydgoszcz, Opole, Olsztyn
Facebook